История ВОВ

Нет ответов
admin
Аватар пользователя admin
Offline
Создано: 20/08/2012

Тэмы кантролъных работ па курсу

"Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны савецкага народа (ў кантэксце Другой сусветнай вайны)" для студэнтаў завочнай формы навучання.

 

№ I. УВОД3ІНЫ ДА КУРСА "ГІСТОРЫЯ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ САВЕЦКАГА НАРОДА (Ў КАНТЭКСЦЕ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ)".

 1. Актуальнасць i неабходнасць вывучэння курса. Кароткая гістарыяграфія. Крыніцы.
 2. Перыядызацыя гiсторыii Другой сусветнай вайны.

 

№ ІІ. МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ  Ў ЕЎРОПЕ I СВЕЦЕ Ў 20-30-Я  ГАДЫ.

 1. Узнікненне ачагоў ваеннай напружанасці на Далёкім усходзе, у Еўропе, Паўночнай Афрыцы.
 2. Правал палітыкі стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе.

№ ІІІ. ЗНЕШНЯЯ  ПАЛІТЫКА СССР  НАПЯРЭДАДНІ  I Ў ПЕРШЫ ПЕРЫЯД ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ.

 1. Савецка-французска-англійскія перамовы ў Маскве летам 1939 г.
 2. Савецка-германскія дагаворы  ў жніўні-верасні 1939 г.
 3. Савецка-фінляндская вайна.

 

№ IV. ПАЧАТАК ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ.

 1. Нападзенне Германii на Польшчу i пераўтварэнне польскай вайны ў Другую сусветную вайну.
 2. Уз'яднанне заходнебеларускіх тэрыторый з Беларускай ССР. Змест рашэнняў Народнага сходу Заходняй Беларусі ў Беластоку.

 

№ V. ПАДРЫХТОЎКА  ГЕРМ АНІІ ДА ВАЙНЫ 3 САВЕЦКІМ САЮЗАМ.

 1. Характэрныя рысы дзейнасці ўрада Германii ў 30-я гады.
 2. Палітыка ўсходніх заваяванняў - праграмная стратэгічная задача плана "Барбароса".

 

VI. СССР I БССР НАПЯРЭДАДНІ  ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ.

 1. Мерапрыемствы па ўмацаванню абароназдольнасці краіны.
 2. Bынікі сацыяльна-эканамічных i палітычных пераўтварэнняў у БССР напярэдадні вайны з Германіяй.

 

№ VII. НАПАДЗЕННЕ ГЕРМАНІІ НА САВЕЦКІ САЮЗ.

 1. Суадносіны сіл перад нападам.
 2. Мерапрыемствы ўрадаў СССР i БССР па пераводу краіны на ваенныя рэйкі.

 

№VIII. АБАРОНЧЫЯ БАІ НА ТЭРЫТОРЫІ  БЕЛАРУСІ  Ў 1941 г.

 1. Гераічнае супраціўленне абаронцаў Брэсцкай крэпасці, Мінска, Магілёва,Віцебска, Гомеля, іншых гарадоў i населяных пунктаў.
 2. Эвакуацыя насельніцтва, прадпрыемстваў, маёмасці ў савецкі тыл.

 

№ ІХ. ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ЛЕТАМ-3ІМОЮ 1941 г.

 1. Прычыны няўдач Чырвонай Apмii летам - восенню 1941 г.
 2. Контрнаступление Чырвонай Apмii пад Масквою i яго сусветнае ваенна-палітычнае значэнне.

 

№ Х. МЕРАПРЫЕМСТВЫ СССР ПА ПАВЫШЭННЮ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ВАЕННЫХ ДЗЕЯННЯЎ  I   ЎМАЦАВАННЮ  ВОІНСКАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ Ў

1941 -1943 гг.

 1. Увядзенне інстытута ваенных камісараў, колькасны i якасны рост Узброенных ciл СССР.
 2. Ваенна-арганізацыйныя мерапрыемствы па разгортванню партызанскай i падпольнай барацьбы ў тыле ворага.   

 

№ XІ. УМАЦАВАННЕ ВAEHНА-АПЕРАТЫЎНАГА КІРАЎНІЦТВА ПАРТЫЗАНCKIM I  ПАД ПОЛЬНЫМ РУХАМ.

 1. Стварэнне Цэнтральнага i Беларускага штабоў партызанскага руху.
 2. Аперацыі “Рэйкавая вайна”, “Канцэрт” у Беларусі i ix аператыўна-стратэгічае

значэнне.

 

XII. УКЛАД СССР  У СТВАРЭННЕ АНТЫГІТЛЕРАЎСКАЙ  КААЛІЦЫІ.

 1. Рост антыфашысцкага руху ў Еўропе i свеце ў сувязі з падзеямі на Усходнім фронце.
 2. Падпісанне СССР Дэкларацыі Аб'яднаных Нацый у Вашынгтоне.

 

№. ХШ. УСТАНАЎЛЕННЕ Ў БЕЛАРУСІ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКАГА АКУПАЦЫЙНАГА РЭЖЫМУ.

 1. Генеральны план "Ост" - праграма каланізацыі тэрыторыі, германізацыі, высялення i знішчэння народаў Усходняй Еўропы.
 2. Ваенна-эканамічнае i палітычнае становішча на акупіраванай тэрыторыі Беларусі.

 

XIV. ПАЛІТЫКА ГЕНАЦЫДА  I  “ВЫПАЛЕНАЙ ЗЯМЛІ”.

 1. Ваенна-адміністрацыйны падзел акупіраванай тэрыторыі Беларусі.
 2. Палітыка генацыда i “выпаленай зямлі” - план тэрору i здзекаў з насельніцтва.

 

XV. УЗМАЦНЕННЕ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКАГА АКУПАЦЫЙНАГА РЭЖЫМУ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ.

 1. Угон насельніцтва на прымусовыя работы ў Германію i падначальныя ёй краіны.
 2. Калабарацыянізм i яго праявы ў Беларусі.

 

№ XVI. БАЯВЫЯ ДЗЕЯННІ ПАРТЫЗАН БЕЛАРУСІ СУПРАЦЬ НЯМЕЦКА- ФАШЫСЦКІХ АКУПАНТАЎ.

 1. Утварэнне i функцыяніраванне партызанскіх зон.
 2. Зрыў карных аперацый ворага.

 

№ XVII.  УСЕНАРОД НЫ ХАРАКТАР  ПАРТЫЗАНСКАЙ  БАРАЦЬБЫ  Ў БЕЛАРУСІ.

 1. Разгром варожых гарнізонаў.
 2. Дапамога партызан i падпольшчыкаў воінам Чырвонай Арміі ў час правядзення беларускай наступальнай аперацыі "Баграціён".

 

№ XVIII. УКЛАД БЕЛАРУСКІХ ПАРТЫЗАН I ПАДПОЛЬШЧЫКАЎ У ПЕРАМОГУ  НАД  ВОРАГАМ.

 1. Страты нямецкіх воінскіх фарміраванняў ад дзеянняў партызан i падпольшчыкаў Беларусі.
 2. Уз'яднанне партызанскіх фарміраванняў з часцямі Чырвонай Арміі.        

 

XIX. УЗДЫМ АНТЫФАШЫСЦКАГА ПАДПОЛЬНАГА СУПРАЦІЎЛЕННЯ  НА ТЭРЫТОРЫІ  БЕЛАРУСІ.

 1. Роля гарадскіх антыфашысцкіх падпольных арганізацый у стварэнні партызанскіх атрадаў i брыгад.
 2. Знішчэнне партызанамі i падпольшчыкамі Мінска намесніка Гітлера ў Беларусі Вільгельма Кубэ.

 

XX. ВІДЫ СУВЯ3І ПАРТЫЗАН I ПАДПОЛЬШЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ 3 “ВЯЛІКАЙ ЗЯМЛЁЙ”.

 1. Віцебскія "вароты", роля авіяцыі.
 2. Агітацыйна-прапагандысцкая дзейнасць партызан i падпольшчыкаў Беларусі.

 

XXI. ПАРТЫЗAHCKI  I ПАДПОЛЬНЫ РУХ НАПЯРЭДАДНІ ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ  АД  НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ.

 1. Узаемадзеянне партызан i падпольшчыкаў з часцямі Чырвонай Apмii.
 2. Выратаванне ад вывазу i разбурэнняў акупантамі вытворчасці, сродкаў сувязі, культурных каштоўнасцей.

 

XXII. СТАЛІНГРАДСКАЯ I КУРСКАЯ БІТВЫ - ПАЧАТАК КАРЭННАГА ПЕРАЛОМА  Ў  ХОДЗЕ  ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ.

 1. Абарончая i наступальная часткі Сталінградскага сражэння, яго ваенна- стратэгічныя вынікі.
 2. Курская бітва i пачатак вызвалення Беларусі.

 

№ XXIII. БЕЛАРУСКАЯ  НАСТУПАЛЬНАЯ  АПЕРАЦЫЯ “БАГРАЦІЁН”.

 1. Падрыхтоўка аперацыі “Баграціён”.
 2. Этапы аперацыі “Баграціён”. Вызваленне Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

 

№ XXIV. ПАШЫРЭННЕ МАШТАБАЎ  ДРУГОЙ  СУСВЕТНАЙ  ВАЙНЫ.

 1. Перамогі саюзных войскаў у Афрыцы, Міжземнамор’ i і ў Ціхім акіяне.
 2. Тэгеранская міжнародная канферэнцыя i праблема адкрыцця Другога фронту.

 

 

XXV. АНТЫФАШЫСЦКАЕ СУПРАЦІЎЛЕННЕ Ў БЕЛАРУСІ НА ЗАКЛЮЧНЫМ ЭТАПЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ.

 1. Узаемадзейнасць партызан i падпольшчыкаў з часцямі Чырвонай Apмii.
 2. Польскае падполле i “Армія Краёва” на тэрыторыі Беларусі.

 

XXVI. ПРАЦОЎНЫЯ  БЕЛАРУСІ  Ў САВЕЦКІМ ТЫЛЕ.

 1. Перавод эканомікі СССР на ваенны лад.
 2. Удзел эвакуіраванага насельніцтва Беларусi ў выкананіі дзяржаўных праграм.

 

№ XXVII. АНТЫГІТЛЕРАЎСКАЯ КААЛІЦЫЯ НА ЗАКЛЮЧНЫМ ЭТАПЕ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ.

 1. Адкрыццё Другога фронту.
 2. Ялцінская канферэнцыя i яе рашэнні.

 

XXVIII. ЗАКАНЧЭННЕ ВЯЛІКАЙ  АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ.

 1. Берлінская аперацыя i капітуляцыя Германіі.
 2. Патсдамская міжнародная канферэнцыя.
 3. Уклад беларускага народа ў разгром фашысцкай Германіі.

 

№ XXIX. ВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ ВАЙНА Ў  ГІСТАРЫЧНАЙ  ПАМЯЦІ

НАРОДА БЕЛАРУСІ

 1. IIoмнiкi культуры, мемарыялы, музейныя ўстановы.
 2. Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў творчасці дзеячаў літаратуры, мастацтва, кіно.

 

№ XXX. ЗАКАНЧЭННЕ ДРУГОЙ  СУСBETHАЙ ВАЙНЫ.

 1. Разгром Квантунскай арміі. Капітуляцыя Японіі.
 2. Нюрнбергскі суд.
 3. Вынікі i ўрокі Другой сусветнай вайны.

 

 

XXXІ. МАЯ СЯМ’Я Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ.

 1. Дзе жыла і працавала сям’я напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны, як прынцыпова змяніўся яе лёс пасля пачатку вайны.
 2. Удзел членаў сям’і  ў  баявых дзеяннях Чырвонай Арміі, партызанскім і падпольным руху, у працы ў Савецкім тыле.
 3. Лёсы і здарэнні ў жыцці і дзейнасці членаў сям’і ва ўмовах акупацыйнага рэжыму. 

Пісьмовыя адказы павінны быць абавязкова праілюстраваны пэўнымі дакументамі, успамінамі членаў сям’і.